گروه توسعه و مدیریت ایده و سرمایه 2050

ماموریت‌ ها

ماموریت ما، توسعه طرح‌های ارتقاء بهره‌وری در استفاده از منابع علی‌الخصوص منابع آب و انرژی، پشتیبانی و حمایت از شرکت‌های دانش بنیان، واحدهای فناور و ایده‌های نوآورانه در بخش ارتقاء بهره‌وری ، پشتیبانی فنی از افزایش مشارکت بخش خصوصی در طرح‌ها ،ظرفیت‌سازی و آموزش نیروی انسانی می باشد.

ارزش های محوری

گروه ما، نوآوری ، کار تیمی ، توسعه ی پایدار و مصالح مالی را به عنوان ارزش های محوری در نظر گرفته و تمرکز کامل خود را روی این ارزش ها معطوف کرده است.

زمینه فعالیت

ارائه خدمات فنی، مهندسی، مالی، اقتصادی و مدیریتی در راستای توسعه ایده ها و طرح های منجر به افزایش بهره وری
ارزیابی و رتبه بندی و ارائه طرح های توسعه بهره وری در بخش آب و انرژی
ارائه خدمات مشاوره فنی و مدیریتی در خصوص مشارکت عمومی- خصوصی
انجام مطالعات اقتصادی و برنامه ریزی طرح ها و پروژه ها
تهیه گزارش مشارکت پذیری طرح ها
ظرفیت سازی و آموزش نیروی انسانی
تهیه طرح تجاری، جذب سرمایه،پذیرش ریسک و سایرحمایت های لازم از شرکت ها دانش بنیان و واحدهای فناور

اخبار مشاهده همه